ضد عفونی کننده دست و علامت های تجاری Kahan se manga hai بصورت عمده

معنی مرحوم 1 | پارسی ویکی- ضد عفونی کننده دست و علامت های تجاری Kahan se manga hai بصورت عمده ,و صاحب جامع گوید: بعضی گویند فوفل است . و همو گوید که خطا است و مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از باقلای هندی است . سخت بود و نقطه های سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق هندی ... (از اختیارات بدیعی ). /////معنی مرحوم 1 | پارسی ویکیو صاحب جامع گوید: بعضی گویند فوفل است . و همو گوید که خطا است و مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از باقلای هندی است . سخت بود و نقطه های سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق هندی ... (از اختیارات بدیعی ). /////معنی مرحوم 1 | پارسی ویکی

و صاحب جامع گوید: بعضی گویند فوفل است . و همو گوید که خطا است و مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از باقلای هندی است . سخت بود و نقطه های سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق هندی ... (از اختیارات بدیعی ). /////

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مرحوم 1 | پارسی ویکی

و صاحب جامع گوید: بعضی گویند فوفل است . و همو گوید که خطا است و مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از باقلای هندی است . سخت بود و نقطه های سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق هندی ... (از اختیارات بدیعی ). /////

با تامین کننده تماس بگیرید

معنی مرحوم 1 | پارسی ویکی

و صاحب جامع گوید: بعضی گویند فوفل است . و همو گوید که خطا است و مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از باقلای هندی است . سخت بود و نقطه های سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق هندی ... (از اختیارات بدیعی ). /////

با تامین کننده تماس بگیرید

Copyright ©AoGrand All rights reserved